Aile, çocuk, okul üçgeninde değerli bir aracı: Gölge öğretmen

Aile, çocuk, okul üçgeninde değerli bir aracı: Gölge öğretmen

Funda Korkusuz Poyraz1Gölge öğretmen hakkında 4 soru 4 cevap

Günümüzde giderek daha fazla ihtiyaç duyulan gölge öğretmenler, okul yıllarında özel gereksinimi olan çocuklarla çalışan eğitim yardımcılarıdır. Farklı gelişen çocukların sınıf ortamına entegre edilebilmesi için gölge öğretmen bulunması şarttır. Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı’ndan Uzman Klinik Psikolog Funda Korkusuz Poyraz, 4 soru ve cevapta gölge öğretmenin çocukların gelişiminde çok hassas bir rol oynadığına dikkat çekiyor ve ancak yoğun bir eğitimden sonra gölge öğretmen olunabileceğinin altını çiziyor.

1.      Gölge öğretmen kimdir?

Gölge öğretmen, okul yıllarında özel gereksinimi olan çocuklarla çalışan bir eğitim yardımcısıdır. Bu yardımcılar, çocukların tanıları ve öğrenme güçlükleri hakkında bilgi sahibidirler ve bu bilgileri eğitim ortamında uygun şekilde kullanırlar. Gölge öğretmen sağlanması çocuğun okula devam edebilmesi için en önemli ihtiyaçtır. Gölge öğretmen; çocuğun özel gereksinimlerini ve bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak okul hayatında çocuğa eşlik eder. Eğitim ortamında aile, okul ve çocuk üçgeninde aracı kişi olur. Gölge öğretmenin temel amacı; özel gereksinimleri olan çocuğa bağımsızlığını kazandırıp sınıf öğretmenine transfer etmek ve kendini tamamen geri çekmektir.

2. Gölge öğretmenin avantajları nelerdir?

Gölge öğretmenin eşlik etmesi çocuğun eğitim ortamına entegre  olmasında, ilgili tutum ve davranışları gösterebilmesinde birçok avantaj sunar ve çocuğun okuldaki başarını olumlu yönde etkiler. Öğrenmenin kalitesini artırarak sınıf içerisindeki uyumu sağlar. Sonuç olarak çocuğun odaklanma, etkileşime girme, sınfta aktif rol alma, sosyal beceriler geliştirme, akranlarıyla iletişim kurma ve davranışlarını kontrol etme gibi tecrübeleri artar.

3. Gölge öğretmene nasıl bir eğitim verilmelidir?

Gölge öğretmen olma yolunda teorik ve pratik olarak yoğun bir eğitimden geçmek şarttır. Bu eğitimler, bozukluklarla ilgili spesifik bilgiler sunarken bunlarla nasıl baş edilebileceğini de adaylara aktarmaktadır. Spektrum dahilindeki bozukluklar, özel öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği gibi tanılar alan çocuklar hakkında detaylı bilgilere ulaşan öğretmen adayları, her tanıyla ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler aracılığıyla merkezimizdeki uzmanların eşliğinde uygulama yaparlar. Gölge öğretmen adayları teorik eğitimden sonra uygulama esnasında da takip edilmelidirler. Merkezimizin denetimi ve gözetimi altında aktif bir bilgi paylaşımını gerektiren bu süreç, aile ve okulun işbirliğiyle çok verimli sonuçlar vermekte ve çocuğun gerek çevresine gerekse akademik beklentilere uyumunu artırmaktadır.

4. Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı’nda gölge öğretmen ihtiyacını karşılama yolunda neler yapılıyor? Bünyemize başvuran öğretmen adayları, yapılan  ön görüşmelerden sonra eğitim altyapıları, kisilik özellikleri ve yatkınlıkları açısından  belli bir elemeye tabi oluyorlar. Daha sonra merkezimiz uzmanlarınca özel çocuklarımızın tanıları ve bu tanıya uygun eğitim yaklaşımlarının bilgisi veriliyor.  Eğitim sürecinde yapılacaklar için uygulamalar gerçekleştirmelerine olanak sağlanıyor. Bu aşamalardan sonra eğitimini tamamlayan gölge öğretmenler, özel çocuklarımız ve aileleriyle tanıştırılıyor. Yine gözetimimiz altında okul  çevresi ile sosyal ve akademik olarak kaynaşmalarına destek veriliyor. Ardından da gölge öğretmenlerimiz okul ve sosyal hayat sürecinde özel çocuklarımızın yanında oluyorlar. Merkezimizin uzmanlarının denetimi ve gözetimi altında, okulla işbirliği içinde hazırlanan programın uygulanmasına destek veriyorlar. Belli periyotlarda da merkezimizin uzmanları tarafından  ilerleyen program ve kazanılan beceriler uyarınca hizmet içi eğitimden geçiriliyorlar.

Ahmet Mithat Efendi Cad. Karasu Apt. No: 16/3 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul / 0216 345 09 30/  www.nuhunmerkezi.com  / www.facebook.com/nuhungemisicocukterapi